Маєш унікальну ідею? Давай реалізуємо її разом! Твоя ініціатива – частина програми «Молодь Полтави»

Мaєш унікaльну ідeю? Дaвaй рeaлізуємo її рaзoм! Твoя ініціaтивa – чaстинa прoгрaми «Мoлoдь Пoлтaви»
29.01.2019 13:00 | прoсмoтрoв: 17


Конкурс проектів спільних заходів управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради та дитячих, молодіжних громадських організацій, їх спілок, Студентської ради м. Полтава, органів студентського самоврядування закладів вищої освіти I-ІV рівня акредитації (державної і недержавної форми власності) м. Полтава на 2019 рік на виконання міської комплексної програми «Молодь Полтави» на 2016-2020 роки!

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради запрошує дитячі, молодіжні громадські організації м. Полтава та їх спілки, Студентську раду м. Полтава, органи студентського самоврядування закладів вищої освіти I-ІV рівня акредитації (державної і недержавної форми власності) м. Полтава взяти участь в Конкурсі проектів спільних заходів з управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту заходів, на виконання міської комплексної програми «Молодь Полтави» на 2016-2020 роки.

Проекти заходів дитячих, молодіжних громадських організацій, їх спілок, Студентської ради м. Полтава, органів студентського самоврядування закладів вищої освіти повинні бути спрямовані на розв’язання таких соціальних проблем:

утвердження патріотичних, моральних та духовних почуттів молоді, популяризація та поліпшення національно-патріотичного виховання та міжнаціональної толерантності підростаючого покоління, пропагування кращих здобутків національної, культурної і духовної спадщини, героїчного минулого і сучасного українського народу;

підвищення рівня громадянської активності дітей та молоді, забезпечення їх доступу до участі у державотворчих процесах;

сприяння зайнятості, соціальній адаптації, підтримки підприємницьких ініціатив, розвитку самозайнятості та професійної орієнтації дітей та молоді;

пропаганда здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я молоді, усвідомлення цінності здоров’я, профілактика негативних явищ у молодіжному та дитячому середовищах;

підвищення рівня екологічної культури, формування у молоді бережливого ставлення до природного, соціального, культурного та предметно-побутового довкілля;

формування та підвищення рівня правової освіти і культури та профілактика правопорушень серед дітей та молоді;

популяризація серед молоді сімейних цінностей та родинних традицій; попередження сімейного насилля, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

підтримка і розвиток творчого, інтелектуального потенціалу дітей, молоді, в тому числі, молоді з особливими потребами;

організація змістовного молодіжного дозвілля.

Основні вимоги до дитячих, молодіжних громадських організацій, їх спілок, що подають заявки на участь у Конкурсі:

для участі в Конкурсі допускаються дитячі, молодіжні громадські організації та їх спілки, що здійснюють свою діяльність в напрямку реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, сімей та жінок в м. Полтава;

організація є юридичною особою та зареєстрована в установленому порядку не пізніше, ніж за 6 місяців до дня закінчення строку подання конкурсної пропозиції;

організація залучає додаткове фінансування для реалізації проекту, у розмірі, не менш як 25 % від потреби (у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів) необхідного обсягу фінансування.

Основні вимоги до Студентської ради м. Полтава, органів студентського самоврядування закладів вищої освіти I-ІV рівня акредитації (державної і недержавної форми власності) м. Полтава, що подають заявки на участь у Конкурсі:

проект, поданий Студентською радою м. Полтава, органами студентського самоврядування закладів вищої освіти І-ІV рівня акредитації (державної і недержавної форми власності) м. Полтава допускається до участі у Конкурсі за наявності зі сторони Учасника конкурсу гарантій залучення додаткових ресурсів (не менше 25% від потреби проекту у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів) для реалізації проекту.

До участі у Конкурсі не допускається або знімається з подальшої участі у ньому дитяча, молодіжна громадська організація та їх спілка, коли вона:

— перебуває в стані ліквідації або реорганізації, що веде за собою зміни керівних органів та статутної діяльності;

— подала недостовірну інформацію про свою діяльність та організаційну спроможність реалізувати захід;

— не забезпечила виконання вимог пунктів 3.1. та 3.3. цього Положення;

— подала офіційний лист про відкликання своєї конкурсної документації;

— подала конкурсну документацію після встановленого терміну;

— не подала документи, зазначені в п. 3.9. цього Положення;

— подала проект, який не передбачає міський рівень реалізації.

До участі у Конкурсі не допускаються або знімаються з подальшої участі у ньому Студентська рада м. Полтава, органи студентського самоврядування закладів вищої освіти І-ІV рівня акредитації (державної і недержавної форми власності) м. Полтава, коли вони:

— подали недостовірну інформацію про свою діяльність та організаційну спроможність реалізувати захід;

— не забезпечили виконання вимог пунктів 3.1. та 3.2. Положення (додається);

— подали офіційний лист про відкликання своєї конкурсної документації;

— подали конкурсну документацію після встановленого терміну;

— не подали документи, зазначені в п. 3.10. Положення;

— подали проект, який не передбачає вузівський чи міський рівень реалізації.

До участі у Конкурсі не допускаються проекти спільних заходів від дитячих, молодіжних громадських організацій, їх спілок, які:

— не передбачають виконання основних завдань міської комплексної програми «Молодь Полтави» на 2016-2020 роки;

— не відповідають основним напрямкам програмної діяльності дитячої, молодіжної громадської організації, їх спілкам;

— спрямовані на отримання прибутків, підтримку політичних партій або ведення політичної діяльності, проведення релігійних обрядів;

— спрямовані на внутрішній розвиток Учасників конкурсу.

До участі у Конкурсі не допускаються проекти спільних заходів від Студентської ради м. Полтава, органів студентського самоврядування закладів вищої освіти І-ІV рівня акредитації (державної і недержавної форми власності) м. Полтава, які:

— не передбачають виконання основних завдань міської комплексної програми «Молодь Полтави» на 2016-2020 роки;

— спрямовані на отримання прибутків, підтримку політичних партій або ведення політичної діяльності, проведення релігійних обрядів;

— спрямовані на внутрішній розвиток Учасників конкурсу.

Для участі у Конкурсі дитячі, молодіжні громадські організації, їх спілки, подають конкурсну документацію (друкований та електронний варіанти), яка має бути підготовлена українською мовою і повинна складатися із:

— заявки на участь у Конкурсі складеної за відповідною формою (додаток 1) – 2 примірники;

— опису проекту спільного заходу, складеного за відповідною формою (додаток 2) – 2 примірники;

— копії свідоцтва про реєстрацію, копії статуту (положення) Організації;

— копії довідки про включення Організації до реєстру неприбуткових організацій;

— копії витягу з Єдиного державного реєстру про реєстрацію громадської організації.

Для участі у Конкурсі Студентська рада м. Полтава, органи студентського самоврядування закладів вищої освіти І-ІV рівня акредитації (державної і недержавної форми власності) м. Полтава подають конкурсну документацію (друкований та електронний варіанти), яка має бути підготовлена українською мовою і повинна складатися із:

— заявки на участь у Конкурсі, складеної за відповідною формою (додаток 1) – 2 примірники;

— опису проекту спільного заходу, складеного за відповідною формою (додаток 2) – 2 примірники;

— копії Положення Студентської ради м. Полтава, органу студентського самоврядування закладу вищої освіти І-ІV рівня акредитації (державної і недержавної форми власності) м. Полтава.

Обсяг бюджетного фінансування на реалізацію проектів спільних заходів управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради та дитячих, молодіжних громадських організацій, їх спілок, Студентської ради м. Полтава, органів студентського самоврядування закладів вищої освіти І-ІV рівня акредитації (державної і недержавної форми власності) м. Полтава складає – 300 000 грн.

Конкурсна документація приймається управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 36, кім. 119 до 25 лютого 2019р.

Режим роботи з 8.00 до17.15 (перерва з 12.00-13.00) тел. для довідок: 52-57-29.

Источник: rada-poltava.gov.ua