Маєш унікальну ідею? Давай реалізуємо її разом!

Мaєш унікaльну ідeю? Дaвaй рeaлізуємo її рaзoм!
09.02.2018 13:00 | прoсмoтрoв: 89


ТВОЯ ІНІЦІАТИВА – ЧАСТИНА ПРОГРАМИ «МОЛОДЬ ПОЛТАВИ».

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради запрошує дитячі, молодіжні громадські організації м. Полтава та їх спілки, Студентську раду м. Полтава, органи Студентського самоврядування вищих навчальних закладів I-ІV рівня акредитації (державної і недержавної форми власності) м. Полтава взяти участь вКонкурсі проектів спільних заходів з управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту заходів, на виконання міської комплексної програми «Молодь Полтави» на 2016-2020 роки.

Проекти заходів дитячих, молодіжних громадських організацій, їх спілок, Студентської ради м. Полтава, органів Студентського самоврядування вищих навчальних закладів повинні бути спрямовані на розв’язання таких соціальних проблем:

— утвердження патріотичних, моральних та духовних почуттів молоді, популяризація та поліпшення національно-патріотичного виховання та міжнаціональної толерантності підростаючого покоління, пропагування кращих здобутків національної, культурної і духовної спадщини, героїчного минулого і сучасного українського народу;

— підвищення рівня громадянської активності дітей та молоді, забезпечення їх доступу до участі у державотворчих процесах;

— сприяння зайнятості, соціальній адаптації, підтримки підприємницьких ініціатив, розвитку самозайнятості та професійної орієнтації дітей та молоді;

— пропаганда здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я молоді, усвідомлення цінності здоров’я, профілактика негативних явищ у молодіжному та дитячому середовищах;

— підвищення рівня екологічної культури, формування у молоді бережливого ставлення до природного, соціального, культурного та предметно-побутового довкілля;

— формування та підвищення рівня правової освіти і культури та профілактика правопорушень серед дітей та молоді;

— популяризація серед молоді сімейних цінностей та родинних традицій; попередження сімейного насилля, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

— підтримка і розвиток творчого, інтелектуального потенціалу дітей, молоді, в тому числі, молоді з особливими потребами;

— організація змістовного молодіжного дозвілля.

До участі в Конкурсі допускаються дитячі, молодіжні громадські організації та їх спілки, що здійснюють свою діяльність в напрямку реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, сімей та жінок в м. Полтава;

Проект, поданий Студентською радою м. Полтави, органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації (державної і недержавної форми власності) м. Полтави допускається до участі у Конкурсі за наявності зі сторони Учасника конкурсу гарантій залучення додаткових ресурсів (не менше 25% від потреби проекту у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів) для реалізації проекту.

Для участі у Конкурсі дитячі, молодіжні громадські організації, їх спілки, подають конкурсну документацію (друкований та електронний варіанти), яка має бути підготовлена українською мовою і повинна складатися із:

— заявки на участь у Конкурсі складеної за відповідною формою (додаток 1) – 2 примірники;

— опису проекту спільного заходу, складеного за відповідною формою (додаток 2) – 2 примірники;

— копії свідоцтва про реєстрацію, копії статуту (положення) Організації;

— копії довідки про включення Організації до реєстру неприбуткових організацій;

— копії витягу з Єдиного державного реєстру про реєстрацію громадської організації.

Для участі у Конкурсі Студентська рада м. Полтави, органи студентського самоврядування вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації (державної і недержавної форми власності) м. Полтави подають конкурсну документацію (друкований та електронний варіанти), яка має бути підготовлена українською мовою і повинна складатися із:

— заявки на участь у Конкурсі, складеної за відповідною формою (додаток 1) – 2 примірники;

— опису проекту спільного заходу, складеного за відповідною формою (додаток 2) – 2 примірники;

— копії Положення Студентської ради м. Полтави, органу студентського самоврядування вищого навчального закладу І-ІV рівня акредитації (державної і недержавної форми власності) м. Полтави.

Обсяг бюджетного фінансування на реалізацію проектів спільних заходів управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради та дитячих, молодіжних громадських організацій, їх спілок, Студентської ради м. Полтави, органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації (державної і недержавної форми власності) м. Полтави складає – 100 000 грн.

Конкурсна документація приймається управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 36, кім. 119 до 23 лютого 2018р.

Режим роботи з 8.00 до17.15 (перерва з 12.00-13.00) тел. для довідок: 52-57-29.

Источник: rada-poltava.gov.ua